Sidste nyt hos Nymosegård​

Denne side vil løbende blive opdateret med seneste nyt hos Nymosegård, samt emner der ligger uden for de øvrige hovedgrupper:

  • Nymosegård Træuld
  • Nymosegård Flettepil
  • Nymosegård Træ & Byg

Se billeder nederst på siden

2014 Primo. Starten på 2014 har vejr mæssig været meget mild, og vi har derfor kunnet udføre mange af de tømreropgaver vi normalt ville udsætte til lidt længere hen på foråret. Vi har haft travlt med isoleringopgaver, hvor vi hovedaglig bruger papiruld. Nymosegård TRÆ & BYG har her fra årets start, indledt samarbejde med Breinholm Gruppen. Vi har været på kursus hos fabrikanten af det papiruld vi anvender til isoleringsopgaverne. Dette er Climacell papirisolering fra Tyskland. Climacell leverer et første klasses produkt isoleringsmateriale samt div tilbehør til isolerings opgaver.

​Vi har også haft travlt med produktionen af træuld her fra årets start. Dette til dels p.g.a stor eksport af levende mink til Kina, hvor Nymosegård TRÆULD har leveret tæuld til strøelse i transportkasserne. Nymosegård Træuld har også haft stor fremgang i leveringen af træuld til danske mælkeproducenter hvor træuld anvendes til yveraftørrng ved malkekvæg og malkegeder.

Nymosegård erogså blevet medlem af Skovdyrker foreningen Midtjylland. Her har vi fået god vejledning i hvilke af vore beplantninger der trængte til udtyndning og efter/genplantning. Vi har her i det tidlige forår været igennem vores læhegn og nåletræer med udtynding. Og er p.t ved at efterplante med lærk, bjergfyr, cypres og popler.

2013 Ultimo. HosNymosegård har igen haft et travlt år, med mange spændene opgaver. P.g.a ændringer i lovgivningen omkring solceller har vi ikke haft det helt store antal anlæg, at monterer. Der er dog stadig muligheder for at få monteret et solcelle anlæg der har en fornuftig tilbagebetalings periode eller forrentning.

Boligjob ordningen blev forlænget for 2013 og 2014, nu også med mulighed for forbedringer på sommerhuse. Her har vi haft en del opgaver, der er afledt af muligheden for at opnå skattefradrag for en del af arbejdslønnen.

Isoleringsopgaver har vi haft rigtig mange af. Vi har haft travlt siden vi startede isolering med climacell papirisolering i 2013, og vi har opgaver langt ind i 2014.

Den varslede brænde afgift blev sat i bero, og vi har hos Nymosegård haft et godt salg af de forskellige brændsels typer vi producerer, samt vi har udført en del save/kløve opgaver som lønsavning ( se evt under menuen, "brænde", her på hjemmesiden).

Nymosegård kom også på Facebook i 2013, dette har også været spændende.

I 2013 blev Nymosegård også medlem af BAI ( Brancheforeningen for Alternativ Isolering ) en modvæft til de store i branchen.

2013 har også været et godt år for væksten i vores "poppel skov", træerne er nu op til 10 m høje og med en stamme diameter på op til 10 cm,

i 1meters højde.

Vores skovrejsnings projekt halter mere bag efter. Der har været et alt for stort ukrudts tryk fra etableringsåret p.g.a dårlig/fejlet reolpløjning. I skovbrynet ( hvilket er næsten halvdelen af skoven. p.g.a arealets udformning ) er der stort set kun spredte popler, gråpil og rødel. De indplantede buske har ikke klaret sig. I selve skoven er det stort set kun øer med poppler og rødel der har fået fat.

Nu er vi i gang med at se på nye tiltag til 2014.

2013 Primo. Nymosegård TRÆ & BYG er som noget nyt startet med isolering med papiruld. Vi råder over det nødvendige udstyr til at udfører alle former for indblæsning og udlægning af papiruld, samt andre former for isolerings granulat, som Rock Wool, Glasuld, Flaminco m.m.

2012 Ultimo. Et travlt år er nu slut. Der er blevet udskiftet mange døre og vinduer, renoveret tag, efterisoleret, monteret solceller samt mange andre tømreropgaver her på falderebet for håndværkerfradragets endeligt. Nu må vi så se hvordan tiden efter ordningens ophør bliver !!!

2012 August. Krebsegilde. Så er der inveteret til krebsegilde for venner og naboer. Egne krebs kogt på "finsk komfur". Ikke så ringe, og meget hyggeligt.

2011 December. Renovering af Hinge mølle er afsluttet

2011 Juni . Savværk. Vi er som noget nyt ved at save sidde/gnave brædder til chincillafarm, samt gnave pinde til hamster/marsvin begge dele i poppeltræ.

2011 Primo . Vi er nu begyndt at pakke træuld i mindre pakninger. Træuld kan nu leveres i pakkesørrelse 2,5 kg, 5,0 kg samt de sædvanlige 12,5 kg. Træuld produceres også stadig i baller a 25 kg og 50 kg.

2011 Primo . Tømrerarbejde Hinge gl. mølle. Vi er startet på en spændende tømreropgave, total renovering af gl. vindmølle i Hinge.

2010 Oktober . Poppler. Beplantning med poppler har klaret sig rimeligt selvom der har været et stort ukrudtstryk, grundet dårlig reolpløjning.

2010 August . Skovrejsning. Reolpløjning forud for skovrejsning har ikke virket efter hensigten. Muldlag er placeret ca. 5 cm nede og ikke i bunden af reolpløjningen, i ca 70 cm dybde. Dette p.g.a fejlindstilling af reolplov. Udsæd af stauderug er mangelfuld, da der kun er udsået i de første 20 m pløjebredde, hvorefter såkasse er løbet tør. Man kan p.t ikke se træer for ukrudt, som til gengæld står i 1-1,5 m højde.

2010 Juni . Poppler. Vi har netop plantet 1 Ha poppler til brug for egen træuldsproduktion, samt flis produktion. Poppler er plantet som 1.årige planter der er topklippet ca. 60 cm. Arealet er reolpløjet af Hededanmark men udtaget af oprindelig skovrejsnings område da arealet ligger for tæt på vandhul og naboskel.

2010 Primo . Skovrejsning.Vi har afsluttet et mindre skovrejsningsprojekt på 5 Ha med blandet løv. Hovedbestand af blivende træer er poppel og skovlind. Disse forventes tyndet efter 8-10 år til brug i egen træuldsproduktion. Etablering incl. reolpløjning med udsåning af stauderug er foretaget af Hededanmark. . Vi har selv forestået hegning.

2009 Ultimo . Tømrerarbejde Marienlyst. Vi er nu færdig med større staldbyggeri, omfattende staldanlæg til 860 søer samt smågrise stald, 

foderlade og velfærdsafsnit. Vi har stået for alt tømmerarbejde, montering af loft og vægventilation samt en del malerarbejde.

Nyheder

Termografering og isolering
28-10-2015
Kan dit hus holde varmen? En termografi giver svar! Se efterårs-kampagne her...
Læs hele nyheden >>
Efterisolering
18-05-2015
Derfor er det en rigtig god idé at få efterisoleret om sommeren. Download PDF her...
Læs hele nyheden >>
Skovens Dag 10. maj 2015
06-05-2015
Nymosegård deltager for første gang i Skovens Dag i år. Se mere på www.skovensdag.dk eller på vores face book side.
Læs hele nyheden >>

​Firmaoplysninger

Nymosegård Træuld ApS

​​​CVR: 3305​6036​

Her finder du os

Tanghusvej 18
8620 Kjellerup

Kontaktoplysninger

Telefon: 86 88 62 38

​E-mail: salg@traeuld.dk